Visi Misi


VISI
Menjadikan Yayasan Yang Unggul dalam Pendidikan Agama Islam, dan Ilmu pengetahuan dan Teknologi.

MISI

  • Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Agama islam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mampu bersaing.
  • Mengembangkan sumber daya di Indonesia melalui Lembaga Pendidikan Agama islam dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.