Assalamuallaikum wr. wb....

Bocah-bocah sakdurunge ngarap latian soal ing ngisor iki ayo padha ndunga supaya apa sing digarap bisa menehi manfaat kanggo awakdewe uga kabeh.

Latian soal ing dina iki yaiku negenani materi " tembang macapat"

Ayo ndang digarap ya....

https://wordwall.net/play/32382/722/137

Alhamdulillah bocah-bocah wes nggarap soal kasebut, mugo2 sing digarap bisa oleh biji sing apik.

MATUR NUWUN....

Wassalam..